Pbo

Het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) vervult een belangrijke functie binnen de omroep. Het pbo bestaat uit leden die de verschillende sectoren in de samenleving vertegenwoordigen.

Onder meer minderheden, cultuur, zorg en welzijn en bedrijfsleven. Daarnaast kunnen er leden op persoonlijke titel lid zijn van het pbo. Deze brede samenstelling is nodig om ervan verzekerd te zijn dat Omroep Rhenen een maatschappelijk draagvlak in de gemeente Rhenen heeft.
Eén van de belangrijkste taken van het pbo, dat gemiddeld vier keer per jaar vergadert, is het vaststellen van het media-aanbodbeleid en het daaraan toetsen van de uitgezonden programma’s.

Het pbo van Omroep Rhenen bestaat uit de volgende stromingen:

Cultuur en kunst

Jongeren

Kerkgenootschappen

Onderwijs en educatie

Werkgevers

© 2019-2020 Omroep Rhenen. Alle rechten voorbehouden.