Pbo

Het programmabeleid bepalen orgaan (mbo) stelt het media-aanbodbeleid van Omroep Rhenen vast en toetst dat beleid.

Het pbo bestaat uit afvaardigingen van de volgende stromingen:

  • Cultuur en kunst
  • Jongeren
  • Kerkgenootschappen
  • Onderwijs en educatie
  • Werkgevers

© 2019 Omroep Rhenen. Alle rechten voorbehouden.