Skip to main content

Pbo (programmabeleid bepalend orgaan)

Het programmabeleid bepalend orgaan (pbo) vervult een belangrijke functie binnen de omroep. Het pbo bestaat uit leden die de verschillende sectoren in de samenleving vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er enkele leden op persoonlijke titel.

Onder meer onderwijs, cultuur, zorg en welzijn en bedrijfsleven kunnen in het pbo als stroming vertegenwoordigd zijn. Daarnaast kunnen er leden op persoonlijke titel lid zijn van het pbo. Deze brede samenstelling is nodig om ervan verzekerd te zijn dat Omroep Rhenen een maatschappelijk draagvlak in de gemeente Rhenen heeft.


Eén van de belangrijkste taken van het pbo, dat gemiddeld vier keer per jaar vergadert, is het vaststellen van het media-aanbodbeleid en het daaraan toetsen van de uitgezonden programma’s.

Het pbo bestaat uit de volgende stromingen:

  • cultuur en kunst
  • jongeren
  • kerkgenootschappen
  • onderwijs en educatie
  • sport
  • werkgevers

 
(stand 1 maart 2023)