Skip to main content

Ede onderzoekt handelwijze naar ‘undercover onderzoek islamitische gemeenschap’

De gemeente Ede neemt de handelwijze van het onderzoek naar islamitische organisaties in 2016 onder de loep.