Skip to main content

Gemeente Rhenen sluit 2022 af met 3,2 miljoen in de plus

De jaarrekening 2022 is opgemaakt en de gemeente Rhenen heeft een gezonde financiële positie.