Skip to main content

Gemeente Rhenen wil in gesprek met inwoners over concrete plannen voor de komende 4 jaar

In juni heeft de nieuwe coalitie van SGP, Rhenens Belang, D66 en het CDA hun coalitieakkoord gepresenteerd. U kunt deze lezen op www.rhenen.nl.