Skip to main content

Investeren in Rhenen én begroting op orde

Het college van b&W in Rhenen presenteert de laatste begroting van deze bestuursperiode. Ambities uit het bestuursprogramma zijn grotendeels bereikt.