Skip to main content

Inwoners gezocht voor de begeleidingscommissie Quickscan Lokale Democratie in Rhenen

Hoe denkt u over de manier waarop in de gemeente Rhenen besluiten worden genomen? Kan dat beter of duidelijker? Denkt u dat inwoners voldoende worden betrokken?