Skip to main content

Landelijke ophokplicht voor pluimvee

In heel Nederland geldt een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Eigenaren van hobbyvogels en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen.