Skip to main content

‘Mooi oud. Drie eeuwen tekeningen uit de Kröller-Müllercollectie’

Het Kröller-Müller Museum bezit ongeveer duizend tekeningen van vóór 1850, met name uit de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden en Italië.