Skip to main content

Vanaf 2026 in groot deel van Ede geen vervuilende vrachtwagens en bestelauto’s meer

Het College van Burgemeester en Wethouders van Ede wil dat per 1 januari 2026 een groot deel van Ede een zero-emissiezone wordt.