Skip to main content

Verkeer, parkeren, wonen en toerisme belangrijke onderwerpen in Otterlo

Maandag 1 november werd in dorpshuis de Aanloop in Otterlo de leden vergadering gehouden van Otterlo’s Belang.