Skip to main content

Wonen, bouwen, verkeer waren centrale thema’s tijdens behandeling begroting Gemeente Ede

Wonen en bouwen waren enkele centrale thema’s tijdens de behandeling in eerste termijn van de programmabegroting2022-2025 van de gemeente Ede, donderdag avond tijdens de raadsvergadering.